Díl 10. ServiceNow a dress code – Mají něco společného?

Když jsme mluvili o platformě ServiceNow, zeptal se mě Tomek: „Ede, proč vůbec nosíš oblek?“. Už jsem Vám vyprávěl, jak vznikl můj dress code? Život bez něj si už dnes ani nedokážu představit. Všechno to začalo mým CVčkem. (O tom, jak mě napadlo si ho napsat, Vám povím raději někdy jindy). Jakmile se rozhodnete vytvořit si svůj vlastní životopis, měl by vždy vypadat profesionálně. Životopis je koneckonců Vaše vizitka, která ukazuje, jakým člověkem, pardon, robotem je uchazeč o pracovní místo a jakým tedy asi bude zaměstnancem. A kromě všech uvedených pracovních zkušeností je důležitou, ne-li nejdůležitější, součástí životopisu fotografie. Proto je potřeba koupit si oblek.

Jak to vidí Expert:

Oblíbenou platformou, kterou využívá stále více společností, je bezpochyby ServiceNow. ServiceNow je navržen tak, aby řídil různé projekty a procesy – provoz HR oddělení, HR procesy a také finanční oddělení. Zavedení této platformy dává společnostem možnost standardizace a zrychlení jejich procesů. Standardizace procesů nám tedy vytváří i prostor pro automatizaci úkolů, které se na platformě objevují.

Automatizaci platforem jako ServiceNow lze samozřejmě provést standardním způsobem prostřednictvím uživatelského rozhraní. Tento způsob je celkem efektivní, nicméně není jediný, jak bychom mohli vytvářet roboty. UiPath poskytuje dvě řešení pro automatizaci ServiceNow. Jedním z nich je připojení ke službě ServiceNow pomocí konektoru UiPath Orchestrator, tj. UiPath Spoke. Díky této možnosti lze robota ovládat pomocí zadání úkolů v ServiceNow.

Druhou možností je použít balíček aktivit, který dává možnost robotovi využít několik aktivit pro práci se ServiceNow. Jeho hlavní součástí je ServiceNow Scope, kde se můžete připojit k ServiceNow pomocí API. K vytvoření připojení je třeba zadat parametry jako: clientID, clientSecret, heslo a odkaz na platformu. V rámci aktivity ServiceNow Scope můžete provádět operace s úkoly, stahovat přílohy a aktualizovat stavy. V některých případech Vám ovšem soubor těchto aktivit nemusí stačit, proto bych Vám také rád doporučil podívat se na balíček aktivit vytvořených Cristi Negulescu. Tento balíček obsahuje až 90 aktivit souvisejících se ServiceNow.

Přestože mám možnost pracovat s rozhraním, jsem velkým zastáncem používání všech dostupných prostředků pro práci mimo uživatelské rozhraní. Výrazně to zrychluje práci robotů a zároveň také zajišťuje vysokou stabilitu řešení. Kromě toho Vám nehrozí riziko chyb souvisejících s nesprávným odkliknutím. Použití této metody je také velkým zjednodušením při práci s přílohami, kde je nutné při klasickém postupu udělat několik kliknutí, přičemž každé nese určité riziko chyby. Pomocí API je však dokážeme stáhnout jedinou aktivitou. Rád bych zde dodal ještě malou zajímavost. Ed dokáže nastavit status provedení úkolu podle sebe. Uživatel má možnost vybrat pouze z dostupných nabídek, ovšem robot taková omezení nemá.

Jediným problémem, se kterým se můžete setkat, je znalost vazeb mezi tabulkami. Přílohy lze například rozptýlit mezi dvě tabulky, kde klíč v jedné tabulce je číslo úkolu, a klíč v tabulce druhé je nadřazené číslo úkolu. Abyste neztráceli příliš mnoho času hledáním jejich vztahů, stojí za to si zobrazit strukturu objektů v tabulce, na kterou se chceme dotazovat. Tuto možnost nabízejí aktivity z balíčku UiPathTeam.ServiceNow.Activities, které také umožňují použití SQL dotazů.

Závěrem můžeme říci, že díky spolupráci s UiPath může ServiceNow fungovat jako nástroj pro řízení robotů, což umožňuje automatizaci interních procesů na této platformě. Pokud je ServiceNow pouze přechodným portálem, na kterém spouštíte nebo ukončujete proces, o to více se doporučuje použít nástroje, které běží na pozadí, aby se provoz robota omezil na minimum. To se může vyplatit, zejména pokud zbytek procesu pracuje v systému, který má určitá omezení zpracování, nebo je jen jednoduše pomalý. Je dobré tedy seznámit se s každou možností a vybrat si tu, která je nejvhodnější pro danou automatizaci.

Autor: Tomasz Sioła – RPA Developer