Implementace inteligentní automatizace

Příklady implementací inteligentní automatizace ve špičkových společnostech💡

Inteligentní automatizaci procesů (IPA) dnes využívá stále více společností, protože dokáže zrychlit a automatizovat procesy, zvýšit přesnost a zpracovávat data 24 hodin denně. 🤖

1️⃣ Zahraniční platební společnost používá IPA k zefektivnění získávání dat a vstupu z více zdrojů, včetně komunikace se zákaznickým servisem, e-mailů, zpráv a firemních aplikací. Cílem je aktualizovat kritické aspekty, jako jsou zákaznická data, nákupy, zásilky, zásoby a informace o doručení. Společnost využila sílu umělé inteligence a strojového učení k automatizaci procesu analýzy dokumentů. 📄

2️⃣ Jedním z příkladů využití IPA je testování reklamních formátů v aplikaci hudební streamovací služby. Dříve museli zaměstnanci ručně testovat každou reklamu, aby se ujistili, že zvuk a grafika splňují specifikace každé reklamy. Nyní ale dokázali tento proces automatizovat pomocí IPA, což znamená, že zvuk a grafika jsou vhodně nastavené pro každou reklamu. 🎧

3️⃣ Marketingová agentura použila IPA k automatizaci a optimalizaci různých aspektů procesu zákaznických služeb. Generální ředitel této společnosti řekl, že IPA je výkonným nástrojem zákaznických služeb, který může vytvářet hodnotu pro zákazníky i pro společnosti. Vždy však bude potřeba kombinovat IPA s lidskými znalostmi, a tím vytvořit hybridní model, který využívá silné stránky obou aspektů. 👥

4️⃣ Jedna z největších světových organizací pro správu investic má zavedená automatizovaná řešení, jako je například inteligentní zpracování dokumentů. To kombinuje umělou inteligenci a automatizaci pro rychlé a přesné extrahování dat z obchodních dokumentů. Díky tomu byla společnost schopna modernizovat své základní systémy, aby sjednotila procesy, data a zákaznickou zkušenost. 📊

Inteligentní automatizace je budoucností práce. 🤖

Zjistěte, jak můžete IPA přinést do svého podnikání a kontaktujte nás 💬