CFO v éře digitální transformace

Klíčová role finančního ředitele v éře digitální transformace 🤝🚀

Digitální transformace se rozvíjí ve finančních společnostech všech velikostí a jedna věc už začíná být jasná: CFO musí hrát klíčovou roli ve strategii automatizace a standardizace klíčových procesů v celé organizaci.

Výzkum ukazuje, že celých 87 % dotázaných finančních ředitelů uvádí standardizaci, centralizaci a automatizaci procesů jako hlavní cíl digitální transformace. Integrace digitálních nástrojů je však stále výzvou, protože 42 % finančních lídrů stále postrádá digitální finanční transformaci 💼⏰.

Jak efektivně automatizovat účetní a finanční procesy?

Finanční ředitelé k tomu musí přistupovat holistickým přístupem.Je důležité integrovat různé technologie a využívat umělou inteligenci k předpovídání a k simulacím. Využití cloudových funkcí navíc umožňuje standardizaci a neustálé inovace v chodu organizace. ☁️.

Implementace těchto změn umožňuje finančním ředitelům uspět v dynamickém a náročném podnikatelském prostředí. Jak ale využít výhod automatizace účetních a finančních funkcí?

Zde je několik tipů:

1️⃣ Postoj zaměstnanců – automatizace by neměla být vnímána jako hrozba a zaměstnanci a manažeři musí být přesvědčeni o výhodách plynoucích z využití automatizace.

2️⃣ Propojte každý krok procesu – automatizace běží příslušným procesním řetězcem. Úkoly na konci procesu lze automatizovat pouze v případě, že je na začátku proveden správný počáteční úkol. 🔄

3️⃣ Holistický přístup k technologiím – komplexní a integrovaný přístup k vývoji, implementaci a řízení technologií v organizaci.

Automatizace finančních procesů není jen trend, ale budoucnost, která organizacím přinese vyšší efektivitu a konkurenceschopnost. Finanční ředitel musí vést organizaci k digitální transformaci tím, že se zaměří na automatizaci, standardizaci a integraci technologií, ale také zároveň využije potenciál zaměstnanců.

Tento pokrokový přístup přinese efektivitu a konkurenční výhodu v dynamickém obchodním světě 💪📈.

Kontaktujte nás prostřednictvím webu nebo Tomáš Bucha a společně probereme, jak vám můžeme pomoci zautomatizovat účetní a finanční procesy vaší společnosti 💬

Author: Joanna Sioła, Customer Experience Specialist