Kde s automatizací začít?

Příklad z lékařského průmyslu – jak nastartovat automatizaci?

Komplexnost v oboru zdravotní péče představuje stálou výzvu při hledání optimální péče o pacienty. Významnou překážkou je administrativní zátěž, která je často kladena na lékaře a zdravotnický personál.

Jedna velká lékařská společnost urychlila složité administrativní úkoly přepracováním svých obchodních procesů pomocí automatizace, tak aby zajistila časově efektivnější péči o pacienty.

Zdůraznili, že péče je časově závislá, takže jakékoli zpoždění může ovlivnit výsledky léčby pacienta. Zaznamenali rostoucí množství potřebné dokumentace a označili ji za překážku v poskytování kvalitní léčby.

Zavedení takovéto automatizace vyžadovalo mnoho práce, vzhledem k velkému počtu lékařů a dalších odborníků.  V první řadě bylo nutné provést standardizaci pracovních postupů.

Byl sestaven tým pro spolupráci se zdravotnickými týmy, aby co nejlépe porozuměl jejich povinnostem a sledu pracovních činností.

„Namísto automatizace jsme začali obchodním procesem,“ – vysvětluje ředitel informačních a digitálních technologií: „Začali jsme spolupracovat s našimi stakeholdry, abychom tak mohli indentifikovat skutečné problémy. Dobrá kultura spolupráce a komunikace v naší instituci se ukázala jako klíčová.“

Zavedením automatizace dosáhla společnost významných přínosů. Zkrátil se čas a snížila se administrativní zátěž, což umožnilo zdravotnickému personálu soustředit se na poskytování té nejlepší péče pro naše pacienty. Překážky, jako je například zpoždění dokumentace, byly účinně překonány a efektivita práce se výrazně zlepšila.

Procesy, jako například zpracování dokumentace a generování zpráv, mohou být pomocí robotů RPA prováděny rychle, přesně a bez chyb.

Tato úspěšná implementace automatizace ukazuje, že správný přístup, zahrnující spolupráci mezi týmy a zaměření na obchodní procesy, je klíčem k digitální transformaci.

Kontaktujte nás a zjistěte, jak vám můžeme pomoci přinést automatizaci do vašeho podnikání!

Autor: Joanna Sioła, Customer Experience Specialist