Díl 9. Einstein a Ed – diskuze o mezilidských vztazích

Nedávno se mi zdál docela neobvyklý sen. Já obyčejně nespím, protože pracuji 24/7, ale využil jsem chvilkové časové okno, které vzniklo z důvodu vynucené technické přestávky v provozu hlavního programu ERP mého zákazníka, no a na chvíli jsem si zdříml. Zdál se mi sen o tom, jak mluvím s jedním úžasným mužem, nositelem Nobelovy ceny – Albertem Einsteinem. Připadal jsem si divně, nacházeli jsme se totiž v jakési kavárně v padesátých letech minulého století, a já vypadal, jako z jiného vesmíru. Po probuzení, před návratem do práce, jsem rychle zavolal Monice a řekl jí, o čem jsme si s Albertem povídali.

Jak to vidí Expert:

“Obávám se dne, kdy vývoj technologie předčí vzájemné lidské vztahy. To potom svět bude mít generaci idiotů.“ – Albert Einstein

Nevím, jestli je to jen pověst, anebo to profesor skutečně řekl. Pokud ano, musel to říci nejpozději někdy v 50. letech minulého století. Od této doby jsme už dnes, co se týče technologie, na světelné roky daleko. Přesto, jeho obavy jsou stále aktuální.

Vytvořila technologie generaci idiotů?

Do tak silného prohlášení bych se raději nepouštěl.

Brání všudypřítomná technologie lidské interakci

Ano, to stoprocentně.

Možná je to proto, že žijeme v době plné technologických vymožeností, které jsou prakticky všudypřítomné, a my už ani nemáme čas se od nich distancovat. Jsme už do nich tak ponořeni, že nás ani nenapadne přemýšlet o tom, zda je vlastně vůbec potřebujeme? Kdysi jsme si říkali, jestli by se dalo žít bez televize. Dnes se ptáme, zda bychom se mohli obejít bez sociálních sítí. Ovšem, že bychom mohli, jen to ale vyžaduje nějaké úsilí a odhodlání. Ale my začínáme být línějšími. Dalo by se mluvit vlastně už i o závislosti. Zatím tu ještě není generace idiotů, ale technologie, která nám měla sloužit, pomalu, ale jistě přebírá kontrolu nad naším časem a role se obrací.  Jsme to my, kdo se stává jejími otroky.

Automatizace obchodních procesů je prozatím také jen inovací. Jednoduše řečeno to znamená vytvořit robota, který za Vás bude dělat nudnou a únavnou práci, aby vy jste měli více času na… Stojí za to se na chvíli zamyslet, jak vlastně tento ušetřený čas využít? Buď se můžeme otrocky ponořit do víru sociálních sítí, anebo je také možno tento čas využít nějakým kreativnějším způsobem. Robot za nás udělá spoustu práce, ale v důsledku je jen na nás, jak využijeme čas, který nám ušetřil. Někdo ho třeba použije pro zlepšení vztahů se zákazníky, rozvoj sebe sama, někdo zlepší organizaci úkolů, nebo svou interakci s kolegy. Někdo jiný ho jen promrhá.

Dobrá automatizace pomáhá budovat a rozvíjet nové mezilidské vztahy v podnikání. Tuto filozofii zastáváme i my v našem týmu XELTO DIGIAL. Protože dokud existují vazby mezi členy týmu, ve skupině, při řízení podniku atd., využití technologie se vyplácí. Ovšem tam, kde technologie nahrazuje tyto vztahy, svět „získává“ generaci samotářů a misantropů.

Autor: Monika Stawicka – Business Analyst