Díl 11. Ed a umění: jaké jsou společné rysy robotizace a výtvarného umění?

Ten, kdo mě zná, by mohl tvrdit, že to bude jako obvykle, ovšem dnešní epizoda bude docela neobvyklá.

Nedávno jsem navštívil ateliér jistého malíře. Seděli jsme na verandě a živě diskutovali o umění. Obecně lze říci, že jsme každý z úplně jiné branže, ale čím déle jsme mluvili a čím více se každý z nás dozvídal o tajemstvích naší práce, tím rychleji jsme došli k závěrům, že toho máme více společného, než by se dalo čekat.

Začněme ale od začátku.

Malování mě vždy fascinovalo. Pamatuji si, že jsem jednou šel na výstavu uměleckých děl francouzských impresionistů do Národního muzea v Krakově. Díla dvou umělců, Clauda Moneta a Edgara Degase, se mi nejvíce vryla do paměti. Monetovy „Rybářské lodě“ a „Východ slunce“ nebo „Taneční lekce“ od Edgara na mě opravdu zapůsobily. Když mi malíř začal vyprávět, jak vzniká obraz, začaly se mi v hlavě promítat analogie k automatizaci obchodních procesů.

Pojďme dále:

 Jak se malba vytváří?

Prvním krokem je dokonalé a pevné natažení plátna na rám. Malíř pak pokračuje vytvořením skici, to je důležitá ovšem obtížná fáze, protože je základem celého díla, které později oko diváka bude obdivovat. Poté probíhá nejzajímavější a nejtvořivější proces, vlastní malování, hraní si s barvami, štětcem a dokonce … špachtlí! Pro dobrého umělce nejsou žádné techniky cizí a jakékoliv nové výzvy jsou vítány s nadšením. Po hodinách práce a sušení je obraz připraven.

Jak vzniká automatizace?

Prvním krokem je seznámení se zákazníkem a dokonalým pochopením jeho potřeb a prostředí. Na začátku je vytvořená „skica“, tedy v našem chápání se jedná o procesní dokumentaci, na základě které vývojář vytvoří robota. Toto je důležitá a obtížná fáze, protože je základem pro to, jak bude robot později fungovat. Poté proběhne nejzajímavější a nejtvořivější proces – vytvoření robota. Naši vývojáři znají spoustu různých technik a ke každé automatizaci přistupují jako k nové výzvě, kterou přijímají s velkým nadšením. Po hodinách práce a testování je automatizace podnikových procesů připravená.

Vidíte tu podobu?

Podobností je hodně, ale je tu jeden zásadní rozdíl.

Tvůrčí proces je dlouhý a náročný, má -li splnit očekávání, pak automatizace musí být rychlá a efektivní.

Na konci našeho rozhovoru jsme jednomyslně dospěli k závěru, že automatizace obchodních procesů je druh umění 21. století. Nakonec mi malíř řekl: „Víš co, Ede? Jsi umělec ve stejném duchu jako já a francouzští impresionisté.“

Autor: Edward Robotowski