Kde s automatizací začít?

Příklad z lékařského průmyslu – jak nastartovat automatizaci?

Komplexnost v oboru zdravotní péče představuje stálou výzvu při hledání optimální péče o pacienty. Významnou překážkou je administrativní zátěž, která je často kladena na lékaře a zdravotnický personál.

Jedna velká lékařská společnost urychlila složité administrativní úkoly přepracováním svých obchodních procesů pomocí automatizace, tak aby zajistila časově efektivnější péči o pacienty.

Zdůraznili, že péče je časově závislá, takže jakékoli zpoždění může ovlivnit výsledky léčby pacienta. Zaznamenali rostoucí množství potřebné dokumentace a označili ji za překážku v poskytování kvalitní léčby.

Zavedení takovéto automatizace vyžadovalo mnoho práce, vzhledem k velkému počtu lékařů a dalších odborníků.  V první řadě bylo nutné provést standardizaci pracovních postupů.

Byl sestaven tým pro spolupráci se zdravotnickými týmy, aby co nejlépe porozuměl jejich povinnostem a sledu pracovních činností.

„Namísto automatizace jsme začali obchodním procesem,“ – vysvětluje ředitel informačních a digitálních technologií: „Začali jsme spolupracovat s našimi stakeholdry, abychom tak mohli indentifikovat skutečné problémy. Dobrá kultura spolupráce a komunikace v naší instituci se ukázala jako klíčová.“

Zavedením automatizace dosáhla společnost významných přínosů. Zkrátil se čas a snížila se administrativní zátěž, což umožnilo zdravotnickému personálu soustředit se na poskytování té nejlepší péče pro naše pacienty. Překážky, jako je například zpoždění dokumentace, byly účinně překonány a efektivita práce se výrazně zlepšila.

Procesy, jako například zpracování dokumentace a generování zpráv, mohou být pomocí robotů RPA prováděny rychle, přesně a bez chyb.

Tato úspěšná implementace automatizace ukazuje, že správný přístup, zahrnující spolupráci mezi týmy a zaměření na obchodní procesy, je klíčem k digitální transformaci.

Kontaktujte nás a zjistěte, jak vám můžeme pomoci přinést automatizaci do vašeho podnikání!

Autor: Joanna Sioła, Customer Experience Specialist

 

Vliv RPA automatizace na efektivitu optimalizace trasy nákladních vozidel

Jak dokáže automatizace zlepšit optimalizaci trasy nákladních vozidel? 🚚🤖

Jsme tým, který velmi dobře chápe možnosti využití automatizace pro logistické a dopravní společnosti. Víme, že automatizace je obrovským průlomem v optimalizaci procesů, které jsou obzvláště složité. Jedním z nich je i nákladní doprava! 🚛

Sektor nočních distributorů a provoz mimo pracovní dobu získává z používání RPA obrovské výhody. Během obtížných časových období dokáže RPA bez únavy zvládnout několik úkolů, jako je průběžné informování o aktuálním stavu, anebo rychlá reakce na nečekané krizové situace. To zajišťuje, že kvalita a rychlost přepravních operací zůstanou konzistentní, bez ohledu na denní nebo noční dobu.

Výsledkem je méně chyb, vyšší úroveň přesnosti a větší efektivita a spolehlivost operací dispečerů. 💯

Kromě toho může automatizace poskytovat aktualizace a nejnovější informace v reálném čase, starat se o dodržování předpisů a optimalizovat trasy na základě proměnných, jako je třeba provoz nebo povětrnostní podmínky. Všechny tyto informace poskytnuté příslušným pracovníkům umožňují efektivnější řízení vozového parku. 🚐

RPA není jen o automatizaci úkolů. Jde také o podporu symbiotického vztahu mezi lidmi a technologiemi pro zvýšení efektivity, zajištění přesnosti a předefinování schopností v kamionové dopravě. Logistické společnosti si stále více uvědomují potenciál RPA a aktivně integrují tento výkonný nástroj do svých vlastních operací, čímž dostávají svému závazku k inovacím a výjimečným službám. 💡

RPA se stává průkopnickým softwarovým spojencem, který funguje nepřetržitě, optimalizuje provoz a umožňuje bezproblémovou spolupráci mezi dispečery, řidiči a koncovými zákazníky. Posun paradigmatu směrem k umělé inteligenci a RPA v expedici kamionů není jen vizí vzdálené budoucnosti – je to transformační proces, který již probíhá. 🚀

Kontaktujte nás a zjistěte více o našich schopnostech v oblasti logistiky a přepravy!

Autor: Monika Serafin, manažerka poskytování služeb

Možnosti využití RPA ve zdravotnictví

Možnosti využití RPA ve zdravotnictví – jaké výhody může robotizace přinést personálu a pacientům? 🤖🏥

 1. Vylepšené lékařské záznamy: RPA pomáhá dokumentovat návštevy pacientů, diagnózy, léčby a výsledky vyšetření zachycováním dat z elektronických zdravotních záznamů a dalších zdrojů 📝🔍
 2. Lepší péče o pacienty: Pacient vždy na prvním místě! RPA podporuje péči o pacienty tím, že usnadňuje celou koordinaci léčby, správu případů jednotlivých pacinetů a vzdálené monitorování pacienta. RPA sleduje pokrok pacienta, poskytuje personalizovaná doporučení a umožňuje komunikaci s pacienty. Může také analyzovat data a identifikovat vysoce rizikové pacienty, kteří vyžadují intervenci 🏥 😷
 3. Zjednodušené administrativní procesy: RPA automatizuje úkoly, jako jsou plánování návštěv pacientů, účtování, zpracování požadavků, hlášení a zadávání dat. Zároveň tím také snižuje chybovost, šetří čas a umožňuje zaměstnanci věnovat se důležitějším činnostem 💼⏰

PŘÍKLAD:

RPA umožňuje pacientům plánovat schůzky online a posílat automatická personalizovaná připomenutí, čímž se sníží počet zmeškaných schůzek. RPA zde nemá žádné limity – upomínky mohou být v textové podobě (e-mail nebo SMS), nebo ve formě hlasového hovoru. Personalizace je zde klíčová, protože můžeme pacienta oslovit přímo jeho jménem a poskytnout mu také veškeré podrobnosti o dané schůzce. 📆📲

A co bezpečnost dat?

RPA bude zpracovávat citlivá lékařská data a zajistí bezpečnost pomocí šifrování, anonymizace a správného ukládání. 🛡️🔐

Systémy zdravotní péče jsou složité a rozmanité, ale řešení RPA se dokážou bez problémů integrovat se těmito stávajícími systémy a zpracovávat různé formáty dat. Automatizaci lze přizpůsobit tak, aby splňovala různé předpisy používané ve zdravotnictví. 🔄

Robotizace procesů přináší revoluci ve zdravotnictví. Objevte výhody využití automatizace pro zdravotnický personál a pacienty. Kontaktujte nás!

Autor: Monika Serafin, manažerka poskytování služeb

Kombinace RPA a AI pro inteligentní automatizaci

Inteligentní automatizace procesů – RPA a AI spojují své síly 🤖 🧠

Business Process Automation (RPA) a Artificial Intelligence (AI) jsou dvě nejinovativnější technologie posledních let.

Obě mají potenciál výrazně zlepšit obchodní procesy a zvýšit produktivitu organizace. Kombinace RPA a AI umožňuje vytvoření inteligentní automatizace, která dokáže překonat možnosti obou technologií samostatně. Díky inteligentní automatizaci se systémy mohou samy učit a přizpůsobovat se měnícím se podmínkám, rozhodovat se na základě analýzy dat a provádět úkoly, které jsou pro člověka příliš obtížné nebo složité. V důsledku toho se zlepšuje kvalita a přesnost prováděných úkolů. 📈

Zavedení inteligentní automatizace je běžným krokem po tradiční RPA, která vyniká ve zvládání opakujících se úkolů bez nutnosti dozoru. Dalším krokem je rozšíření možností automatizace přidáním umělé inteligence k RPA, což se ukazuje jako klíčový prvek pro podnikání. Pomocí nástrojů umělé inteligence, jako je inteligentní zpracování dokumentů nebo NLP, je možné automaticky kategorizovat e-maily nebo porozumět jejich obsahu pro zpracování nestrukturovaného textu. 📄 📩

Příklady využití inteligentní automatizace:

 • 💰 Finance: účetnictví, odsouhlasení plateb a finanční reporty
 • 📊 Administrativa: skenování dokumentů, vytváření sestav a odesílání korespondence
 • ⚙️ Výroba: kontrola kvality, plánování a sledování výroby
 • 🚛 Logistika: plánování přepravy, sledování zásilek a skladového hospodářství
 • 💬 Zákaznický servis: odpovídání na dotazy zákazníků, řešení problémů a stížností

Jsme odborníci na navrhování a implementaci automatizačních řešení, která pomáhají našim zákazníkům zlepšit efektivitu, snížit náklady a zlepšit služby zákazníkům. 📊

Dokážeme vám pomoci dosáhnout vašich obchodních cílů pomocí inteligentní automatizace! Kontaktujte nás!

Autor: Joanna Sioła, Customer Experience Specialist

RPA a obchodní inovace: Posílení transformace

AI Vás nedovede k inovaci obchodního modelu! Může tedy robotizace RPA podpořit inovace?

Umělá inteligence mění svět práce a má zlepšit zákaznické služby, zkušenosti zaměstnanců, IT i další oblasti.

Avšak pouhým přidání písmen „AI“ do vašeho rozvoje rozhodně nezaručíte úspěch Vaší společnosti.

Podpora inovací v dnešním podnikatelském prostředí je klíčovým faktorem úspěchu.

Inovace vyžaduje více než jen umělou inteligenci a automatizaci. Inovace vyžaduje kreativitu, strategické myšlení a nasazení celého týmu.

K tomu je zapotřebí oddaných lídrů, zaměření se na hodnotu pro zákazníka a využívání různých zdrojů inovací. Ve snaze o inovace hraje klíčovou roli podpora kreativity zaměstnanců. Kreativní myšlení vám umožňuje objevovat nové způsoby řešení problémů a vytvářet hodnotové nabídky pro zákazníky.

Aby však zaměstnanci mohli naplno využít svou kreativitu, je třeba je osvobodit od rutinních úkolů, které jim ubírají čas a energii. Zde vstupuje do hry Robotic Process Automation (RPA), technologie, která umožňuje automatizaci opakujících se monotónních úkolů a osvobozuje zaměstnance od únavné práce.

Místo toho, aby trávili hodiny ručním zpracováním dat nebo vyplňováním formulářů, mohou se zapojit do navrhování inovativního řešení, vývoje nových produktů nebo zlepšování služeb zákazníkům. To otevírá dveře k objevování nových příležitostí.

Objevte s námi, jak může RPA urychlit váš růst a dovést vás k úspěchu na nových a inovativních cestách.

Kontaktujte nás a zjistěte, jak vám můžeme pomoci na vaší cestě k transformaci!

Naši roboti, váš úspěch!

Autor: Monika Serafin, Service Delivery Manager

Vývoj role účetního: Proč jsou důležité znalosti programování?

Vývoj role účetního: Proč jsou důležité znalosti programování? 💻

Výzkum doktorky Anny Karmanské z Ekonomické univerzity v Katovicích ukazuje, že programovací dovednosti mohou účetním prospět mnoha způsoby. Pomocí dovedností v oblasti kódování mohou účetní automatizovat procesy a zlepšit efektivitu dat v organizaci. ⏰📊

Ušetříte čas a snížíte chyby v zadávání a procesování dat. Kromě toho Vám dovednosti kódování pomohou analyzovat data mnohem přesněji, a tím zkvalitníte i celý proces rozhodování. Povede to také k vylepšeným a komplexnějším reportům a vizualizacím, které budou poskytovat hlubší vhled to finančních dat. 🔍💡

Hlavní překážky, s nimiž se účetní při rozvíjení dovedností v oblasti kódování potýkají, jsou nedostatek času a softwarových dovedností. Mezi další překážky patří přesvědčení, že naučit se kódovat je pro účetního zcela nepotřebné (63 %), nebo strach, že naučit se to, je příliš náročné.

Pomocí správného školení a mentorování od programátorů RPA bude učení programování snadné! 💪📚

Zaměstnanci v účetnictví, kteří používají technologii RPA, mohou sami vytvářet programy a automatizace. Nástroje RPA jsou uživatelsky přívětivé a nevyžadují hluboké technické znalosti. Jsou opravdu dostupné širokému spektru uživatelů, dokonce i těm, kteří nemají technické vzdělání. 🤝🤖

Výsledky výzkumu ukazují, že programování přináší do profesního života účetních značné výhody, včetně efektivní automatizace úloh a pokročilé analýzy dat. Nejde jen o technickou dovednost. Rozvíjí také další klíčové vlastnosti zaměstnanců i zaměstnavatelů, jako je například abstraktní myšlení, řešení problémů, kreativita, nebo týmová práce. 💪

Výzkumy ukazují, že programovací dovednosti jsou pro účetní stále důležitější. Zjistěte, jak vám může naše školení RPA pomoci! Kontaktujte nás!

Autor: Joanna Sioła, Customer Experience Specialist

 

Je automatizace procesů vhodná pouze pro velké společnosti?

Je automatizace procesů vhodná pouze pro velké společnosti?

Podle nejnovějšího polského průzkumu trhu práce jsou automatizační aktivity v současnosti zaváděny u 31 % středních a 22 % malých společností.

Jaké výhody může RPA přinést malým společnostem?

 • Další virtuální ruce k práci: RPA pomáhá snižovat náklady tím, že zaměstnává virtuální asistentku a snižuje riziko manuálních chyb. 💼
 • Konkurenční výhoda: Použití RPA poskytuje vaší malé firmě konkurenční výhodu. Automatizací procesů a zvýšením efektivity můžete zrychlit dobu obratu, poskytovat lepší služby zákazníkům a zůstat tak v předstihu před konkurencí, i v dnešním dynamickém obchodním světě. 🏆
 • Zefektivnění pracovního postupu: RPA se integruje se stávajícími systémy a aplikacemi, což umožňuje bezproblémový přenos dat a zefektivněné pracovní postupy. Tato zjednodušená spolupráce má za následek hladší obchodní operace. 🔄
 • Lepší služby zákazníkům: Uspokojit zákazníky je naprosto zásadní pro úspěch malých, nebo začínajících podniků. RPA vám umožňuje poskytovat rychlejší odezvy, efektivnější zpracování objednávek a personalizované služby. Díky automatizaci úkolů zákaznických služeb se můžete zaměřit na budování smysluplných vztahů a doručování vždy vynikajících výsledků. 🤝
 • Snadná škálovatelnost: když je vaše firma připravena růst, RPA poroste s vámi. Jak vaše firma roste, automatizace se snadno přizpůsobuje, aby zvládla zvýšené pracovní vytížení. Bezproblémově se přizpůsobuje rostoucím požadavkům, aniž by došlo ke snížení výkonu nebo vzniku významných nákladů na infrastrukturu. 📊

Pokud jste vlastníkem malé firmy, RPA je určitě nástroj, o kterém byste měli začít přemýšlet. RPA vám může pomoci ušetřit čas, peníze a zvýšit efektivitu.

Kontaktujte nás a společně probereme, jak vám můžeme pomoci implementovat RPA ve vašem podnikání!

Autor: Monika Serafin, Service Delivery Manager

 

Digitální transformace

Jste připraveni na digitální transformaci? Pojďme se podívat, jak vám RPA může pomoci! 🎯💻

Zde je několik tipů, jak se připravit na digitální transformaci s RPA ve vaší společnosti:

 1. Stanovte si jasné cíle a úkoly: Čeho chcete pomocí RPA dosáhnout? Chcete zvýšit produktivitu, snížit náklady, nebo zlepšit zákaznické služby? Jakmile znáte své cíle, můžete začít vybírat procesy, které budou vhodné pro automatizaci. 🎯
 2. Zhodnoťte současný stav: Jak jsou na tom vaše stávající procesy? Jakým způsobem jsou řešeny? Jsou strukturované? Když dobře porozumíte současnému stavu vaší společnosti, můžete začít hledat oblasti, kde RPA přidá tu největší hodnotu. 📊🔍
 3. Rozpoznejte potřeby své společnosti: Zamyslete se, k čemu můžete roboty nejlépe využít. Zvažte faktory, jako jsou velikost vaší společnosti, složitost vašich procesů a důležitost procesu pro fungování celé vaší společnosti nebo oddělení. 🏢💡
 4. Vzdělávání o RPA: Spousta zaměstnanců nemusí mít představu o možnostech využití RPA. Je tedy důležité poučit je o technologii, a o tom, jak jim může prospět. 📚👩‍💼👨‍💼
 5. Hledejte způsoby, jak zlepšit své procesy a produkty: kultura neustálého zlepšování pomůže identifikovat nové příležitosti využití automatizace a zajistí, že implementace RPA bude úspěšná a organizace se zlepší. 🔄📈🔧

Těchto několik tipů Vám pomůže připravit vaši společnost na digitální transformaci pomocí RPA.

RPA je výkonná technologie, která může pomoci zvýšit efektivitu, snížit náklady a zlepšit zákaznický servis. Tím, že budete věnovat čas přípravě zajistíte, že implementace vašeho RPA bude úspěšná. 💪🤖

Pokud si s něčím nevíte rady, zveme vás na bezplatnou konzultaci, která vám pomůže dosáhnout úspěchu v digitálním věku.

Autor: Monika Serafin, Service Delivery Manager