Co když mě nahradí robot?

V roce 1983 se na obálce časopisu Times objevil robot, který veze na trakaři továrnu. Uvádí článek s názvem: Nová ekonomika. Článek je věnován prognózám v době recese a bankrotů v těžkém průmyslu, které předpovídaly snížení počtu dělníků. Byla to doba, kdy se začal rozvíjet průmysl v oblastech nových technologií, jako například mikroelektronika, laser, nebo genetické inženýrství. Vznikaly zcela nové oblasti vývoje, jako v případě společnosti Apple, která se právě tehdy transformovala z malé společnosti v garáži na silnou korporaci. V této době rostly obavy z rozvoje automatizace a možnosti nahrazení celých sektorů pracovišť dosud ovládaných člověkem roboty nebo automaty.

Koneckonců, člověk se automatiky bál už od spuštění prvních strojů. Možná jste zaslechli o ničení strojů v továrnách na počátku 19. Století. Šlo o dobře organizované hnutí takzvaných ludditů, kteří protestovali proti změnám ve způsobu jejich života a hrozbám, které přináší vynález a zavedení tkacích strojů. Noční útoky na tkalcovny, ničení strojů nebo zastrašování lidí ovšem nezvrátily proces industrializace, podobně jako zákaz používání pneumatických rozprašovačů uložený americkými odbory téměř o století později. Jasně se ovšem ukázalo, že strach z nového bude vždy doprovázet člověka, bez ohledu na dobu, ve které žije.

Čísla však ukazují, že mechanizace výroby vedla spíše k prudkému nárůstu, než ke snížení počtu pracovních míst. Například v USA v roce 1910 pracovalo v automobilovém průmyslu 140 tisíc lidí, zatímco v roce 1920, jak mechanizace postupovala, se počet pracovních míst zvýšil až na 250 tisíc a v roce 1930 už v tomto odvětví pracovalo 380 tisíc lidí.

Poté, co Carl Frey a Michael Osborn publikovali článek „Budoucnost zaměstnání: Jak náchylné jsou pracovní pozice k automatizaci?“ byla v roce 2013 dokonce vytvořena aplikace: WILL ROBOTS TAKE MY JOB?. Funguje dodnes a umí vypočítat pravděpodobnost, že vaši pracovní pozici nahradí roboti. Jste analytik počítačového systému? – pravděpodobnost, že bude vaše pozice nahrazena robotem je extrémně nízká, činí 0,7%. Pozice manažera nákupu, tedy zaměstnance pracujícího v oddělení nákupu velké společnosti, již má 98% riziko, přičemž v příštích dvou desetiletích dojde k dalšímu nárůstu o 59%. Riziko nahrazení analytika se v příštích 20 letech zvýší o jen 32%. Článek předpovídá, že nízké riziko nahrazení automatizovaným systémem se týká pouze jednoho ze tří pracovníků, zejména těch, kteří jsou zaměstnáni ve školství, zdravotnictví, dále pak umělců a manažerů na různých úrovních, a v neposlední řadě také IT profesionálů.

Jaké jsou ale vyhlídky pro následující roky?

Jak už jsme zmínili, strach z automatizace není novinka. Dnes se v důsledku automatizace některé skupiny zaměstnanců stávají nadbytečnými, ale současně se také vytvářejí nová pracovní místa (často lépe placená než ta, která zanikla). Obecně platí, že s výjimkou běžných obtíží v období transformace se celá situace spíše zlepšuje.

Podívejme se například na strojové učení a robotiku. Tato odvětví nacházejí způsoby, jak dělat stejné věci lépe, rychleji a levněji než specialisté, kteří bývali v tomto oboru zaměstnáni po celá desetiletí. Při takovéto konkrétní změně jsou zaměstnanci přesunuti do jiných rolí. A opět, stejně jako za průmyslové revoluce, je spíše nepravděpodobné, že přechodné období bude bezbolestné. Bude potřeba času, aby se lidé rekvalifikovali, a aby manažeři znovu objevili potenciál využití uvolněné pracovní síly. Dnes na to však mají mnohem méně času, než měli před stoletím. Změny totiž probíhají mnohem rychleji než kdy dříve a mají daleko širší dosah.

Vraťme se na závěr zpátky k článku z časopisu Time. Objevuje se v něm citát z roku 1950. Jde o názor Johna Diebolda, konzultanta managementu z New Yorku: „V různých dobách, obvykle v časech nejhlubší ekonomické recese, lidé vždy říkali, že kvůli automatizaci bude těžké dostat se z toho. Několik let později už je ale vše zapomenuto. Některá pracovní místa umírají a jiná zase rostou. To je znakem zdravé ekonomiky “. 71 let poté a stále není, co k tomuto tvrzení dodat…

Source: Will Robots Take My Job, Strach przed automatyzacją (Fear of Automation), https://en.wikipedia.org/wiki/Luddite(TIME) The new economy

Autor: Monika Stawicka – Business Analyst