Díl 7. Ed obléká Pradu – svůj nový Framework

Tento týden bych se Vám chtěl k něčemu přiznat. Během rozhovoru s Rafałem, kde jsme probírali problémy související s Frameworkem, jsem si uvědomil, že práce s celým týmem XELTO DIGITAL je vlastně čistým potěšením. Každý člověk v našem týmu je zodpovědný za konkrétní automatizaci procesů, ale pokud se někdo z nás potýká s problémem, s kterým nemůže hnout, vždy mu někdo jiný pomůže. I díky této podpoře, společným diskusím a „brainstormingu“ byl vyvinut model pro stavbu robotů. Než se s Rafałem blíže podíváme na jeho jednotlivé části, rád bych ještě také poděkoval všem svým kolegům za spolupráci.

Jak to vidí expert:

UiPath podporuje vytváření řešení založených na takzvaném ‚Robotic Enterprise Framework‘, který zajišťuje základní implementaci klíčových konceptů podporujících tvorbu automatizace. S týmem XELTO DIGITAL jsme zašli ještě o krok dále a vytvořili jsme rozšířenou verzi Framework, která tvoří základ pro naše roboty.

A co nám to umožňuje?

1. Standardizace

Pro každého klienta jsou všechny procesy sestaveny přesně stejným způsobem. Toto nám umožňuje již ve fázi návrhu implementovat mnoho běžných mechanismů. Při otevírání nového projektu si již vývojář nemusí dělat starosti s přihlašováním, zpracováním hlavních chyb nebo přípravou prostředí. Například: Pomocí procedury TypeIntoElement se vývojář jedním blokem přihlásí, pokud už nějaká položka existuje, zadá hodnotu pomocí metody podle svého výběru, zkontroluje, zda je zadaná hodnota správná a pokud něco nefunguje, může tento proces X krát zopakovat. Protokoly i chybové zprávy mají navíc jednotný formát a poskytují nám klíčové informace.

2.Zabezpečení

Díky vestavěným mechanismům může každý z procesů provést základní přípravu přístroje pro práci a zároveň nechat prostředí připravené pro dalšího robota. Navíc, ať se stane cokoli, robot je schopen jednoduše zavřít všechny otevřené aplikace a ponechat stanici ve stejném stavu, v jakém byla před začátkem jeho práce. Pokud robot pracuje na serveru Windows, ví, že musí vypnout procesy pouze pro konkrétní relaci uživatele, což umožňuje bezpečnému fungování více robotů současně.

3.Zrychlená produkce

Příprava modelu pro nový projekt trvá přibližně 30 minut. Během této doby vývojář obdrží balíček komplexních řešení, jejichž návrh, konstrukce a testování by zabralo nejméně několik dní. Použití opakovaně použitelných komponent Vám také umožňuje rychle vytvářet akce procesu. Mluvím zde jak o univerzálních postupech přítomných ve Framework, tak o těch připravených pro konkrétní aplikace, které jsou k dispozici v námi vytvořených knihovnách. Například již zmíněný TypeIntoElement a ClickElement poběží na každé webové aplikaci, zatímco NavigateFastPathJDE je procedura vytvořená výhradně pro zpracování rychlého tracku v JDE.

4.Lepší technická podpora SLA

Standardizace procesu vývoje robota zkracuje diagnostický čas v případě možného výskytu chyb. Toto má to dva důvody: Za prvé, ke konkrétním chybám může dojít pouze na určitých místech. Pokud připojení ODBC nefunguje, okamžitě víme, že problém by měl být hledán v oblasti „získat údaje o transakcích“. V důsledku toho se výrazně zkrátí čas potřebný k hledání místa problému. Za druhé, zavedli jsme jednotné chybové kódy pro všechny roboty a rozdělili je mezi ty, za které je zodpovědný obchod a na ty, které se objevují jako výsledky použitých aplikací. Pokud při sledování práce robotů vidíme zprávu jako je například „B0001“, je nám okamžitě jasné, že se robotovi nepodařilo přihlásit do aplikace, protože vypršela platnost hesla.

Jednoduše řečeno, implementace našeho vlastního modelu stavby robotů vede k tomu, že nové procesy jsou vytvářeny mnohem rychleji a bezpečněji, a snadno zapadají do jakékoli existující infrastruktury robotů u jakéhokoli zákazníka.

Author: Rafał Korporowicz – Senior RPA Developer

Foto: iStock