Nový pohled na umělou inteligenci a pár slov o ChatGPT

Umělá inteligence (AI) je v poslední době jedním z nejžhavějších technologických trendů a stala se
předmětem zájmu široké veřejnosti. AI była vždy pravidelně zveřejňována zpravodajskými portály,
ale nikdy nebyla tak populární jako ve čtvrtém čtvrtletí roku 2022. Důvodem je ChatGPT, což je
software schopný odpovědět na jakoukoli otázku. Co to je? Jak to použít? Kdo z toho může mít
prospěch a kdo může ztratit? Odpovědi si přečtěte níže.

Fenomén ChatGPT – o co vlastně jde?
ChatGPT získal milion uživatelů za pouhých 5 dní. Abychom viděli, jak obrovský je tento úspěch,
srovnejme jej s ostatními vůdci. Instagram čekal 2,5 měsíce, Facebook 10 měsíců, zatímco Netflix přes
3 roky, než získal tolik uživatelů!
Z technologického hlediska není AI novinkou. Studie o této technologii byly prováděny již několik
desítek let a je již dlouhodobě používána na denní bázi, například na rozpoznávání obličeje v
mobilních telefonech nebo v adaptačních systémech v autech. Tak proč je najednou ChatGPT tak
populární?

Co je ChatGPT?
ChatGPT, jak už jeho název napovídá, je založen na technologii GPT, tedy Generative Pre-trained
Transformer. Jedná se o jazykový model vyvinutý společností OpenAI, který umožňuje automaticky
generovat texty na základě vstupních dat. Toho bylo docíleno ”tréninkem” na obrovském množství
dat. Díky tomu je schopen předpovídat slova a věty na základě předchozího textu.
ChatGPT se opírá o jazykový model GPT-3, publikovaný v roce 2020. Skládá se z až 175 miliard(!)
parametrů.

Modely GPT se učí z obrovské základny online zdrojů:
• mnoho populárně vědeckých platforem, např. Wikipedie;
• všechny dostupné zdroje textů a knih, včetně akademických prací,
• veřejné online platformy a zpravodajské služby;
• různé blogy.
Celkem asi 45 TB dat! Je třeba zdůraznit, že tyto údaje nejsou průběžně importovány. To znamená, že
nemůžete získat informace o aktuálních událostech, dokud je ChatGPT znovu nezpracuje.
Důležité je, že první verze modelu GPT se objevila v roce 2018. To ukazuje, jak rychle takové
technologie rostou, a dokazuje, že nová řešení budou vznikat stále rychleji. Závěr je takový, že jsme
právě svědky nové revoluce v oblasti umělé inteligence.

K čemu můžete ChatGPT používat?
Tato technologie může být použita různými způsoby. V současnosti se nejčastěji využívá ke studiu
strojového učení a přirozeného jazyka.
Model Chat GPT je velmi flexibilní. Může být použit v různých situacích, které vyžadují lidské
komunikační schopnosti. A to znamená také velký potenciál v businesse!
Lze jej použít k následujícímu:
• generovat odpovědi na otázky uživatelů v systémech zákaznických služeb;
• vytvářet automatické odpovědi pro chatboty;
• psát odpovědi při rozhovoru s lidmi přes internet;
• vytvářet obsah pro PC nebo mobilní aplikace chatbotů;
• automatizovat překlady.
Výstupní obsah je působivý, protože se ukazuje jako správný z hlediska jazyka a přirozený z hlediska
zvuku. Očividně se vyskytují gramatické chyby – zejména v polštině, která je v tomto ohledu jedním z
nejobtížnějších jazyků.

Je ChatGPT připraven nahradit lidského partnera?
Skupina vědců z Fakulty IT a ICT Technické univerzity ve Vratislavi prověřila ChatGPT v rámci iniciativy
CLARIN. Tým položil AI přes 38 tisíc otázek ve 25 kategoriích.
Jejich cílem bylo zkontrolovat:
• jak by technologie mohla reagovat na sarkasmus,
• jak by mohla vykládat širší kontext řeči,
• jak je schopna porozumět vtipům.

Výsledky byly srovnatelné s výsledky použitelnými pro jiné aktuálně nejlepší modely zpracování
přirozeného jazyka (tzv. SOTA: state of the art).
Podle vědců z Wrocław University of Technology si ChatGPT vedl o něco hůře než jiné technologie
tohoto druhu. Studie ale ukázaly, že je velmi užitečný pro rychlé vyhledávání informací. Pokud však
upřednostňujete vysoce kvalitní závěry, výsledky vyhledávání se mohou ukázat jako nedostatečné.
Klíčovými výhodami ChatGPT se ukázalo být povědomí o kontextu a možnost přizpůsobení odpovědí.
Na druhou stranu chat se nebyl schopen adaptovat v případě náhlé změny tématu.
Abychom to shrnuli, ChatGPT je obrovská příležitost. Jeho využívání však s sebou nese četná
nebezpečí. Časté používání, může způsobit to, že uživatelé nebudou mít potřebu procházet zdroje
informací a budou považovat něco za správné, aniž by to musela být pravda.
Změny, které plynou z používání pokrokových technologií, se týkají i sociální oblasti. Stačí se podívat
na výsledky používání běžné GPS navigace nebo systémů, které automaticky navrhnou
„nejvhodnější“ produkty v internetových obchodech. V této souvislosti přicházejí otázky o svobodě
volby nebo lidských dovednostech – to je vlastní používání mapy nebo schopnost pohybovat se v
prostoru a hledat informace sami.
Navzdory tomu mají moderní technologie velký potenciál a lidé se musí naučit využívat je rozumně ve
svůj prospěch.

Autor: Monika Serafin – Service Delivery Manager

 

Source:

https://www.politykabezpieczenstwa.pl/pl/a/chatgpt-co-to-takiego-jak-z-niego-skorzystac

https://www.fxmag.pl/artykul/goracy-temat-inwestowanie-w-sztuczna-inteligencje-sprawdzamy-jakie-spolki-zajmuja-sie-sztuczna-inteligencja-i-na-jakie-elementy-zwracac-uwage-przy-inwestowaniu-w-ai

https://pwr.edu.pl/uczelnia/aktualnosci/chatgpt-wywolal-rewolucje-jak-wiele-zmieni-w-naszym-zyciu-12824.html