Technologické trendy – co očekávat v roce 2023

V IT průmyslu se nový rok 2023 ukazuje jako velmi zajímavý. Zvyšuje se význam automatizace,
umělé inteligence a analýzy velkých dat, stejně jako nových metod ochrany proti hackerům. Podle
odhadů Gartner Institute vzrostou celosvětové výdaje na IT v roce 2023 o více než 5 %, tj. 4,6
bilionu dolarů. Podle zprávy Deloitte budou v následujících měsících dominovat nové
technologické trendy, které budou mít brzy značný vliv na rozvoj společností. Výše uvedený růst
budou řídit následující tři aspekty: správa technologií, digitální bezpečnost a modernizace
platforem.

TECHNOLOGICKÝ TREND Č. 1 – METAVERSE, čas kdy podniky začínají využívat možnosti AR a VR
Metaverse je virtuální svět, který lze používat prostřednictvím AR aplikace a VR headsetu. Doposud
se takové zážitky omezovaly především na zábavu. Tato technologie má však obrovský potenciál I v
jiných oblastech. Odhaduje se, že do roku 2026 bude přibližně 25 % spotřebitelů trávit ve virtuální
realitě přibližně jednu hodinu denně.
V současnosti tuto technologii využívá pouze 30 % společnost, ale předpokládá se, že toto číslo bude
stoupat. Některé podniky již začaly využívat výhod „neomezené virtuální reality“ k budování business
modelů.
Současné trendy ukazují, že internet se brzy stane skvělým místem pro interakci se zákazníky. Díky
takovému přístupu bude možné lépe budovat loajalitu a oddanost k firemním produktům.

TECHNOLOGICKÝ TREND Č. 2 – UMĚLÁ INTELIGENCE, umístit bezpodmínečnou důvěru do umělé
intelligence?
Podniky, které úspěšně využívají umělou inteligenci (AI) mají v mnoha ohledech konkurenční výhodu.
Algoritmy založené na umělé inteligenci mohou provádět úkoly podobné lidským. Díky tomu jsou
schopny přijímat rozhodnutí, která přesahují jednoduchá obchodní pravidla, spoléhajíce se na
strojové učení.

Společnosti, které mají záměr rozvíjet a rozšiřovat vliv umělé inteligence ve svém podnikání, musí
znát význam důvěry v AI, zejména v ohledu bezpečnosti dat.
Z tohoto důvodu si zákazníci vyberou technologie, které dokážou prokázat důvěryhodnost.

TECHNOLOGICKÝ TREND Č. 3 – CLOUD, jak ovládat chaos nad cloudu
V současnosti již mnoho podniků využívá cloudová řešení a jejich potenciál se stále zvětšuje. Bohužel
se mnoho firem cítí přehlceno množstvím cloudových aplikací.
Řešením tohoto problému může být multicloud. V souladu s předpoklady této technologie jde o
optimalizaci složitosti cloudových prostředí a sloučení jejich správy do jednoho ovládacího panelu.
Multicloud však naráží v ohledu na kybernetickou bezpečnost.

TECHNOLOGICKÝ TREND Č. 4 – LIDÉ, jak důležitá je flexibilita IT personálu
Rychlý technologický rozvoj přináší obrovské výzvy pro lidi a jejich dovednosti. Organizace nejsou
schopny najímat nové zaměstnance, kteří mají specifické dovednosti použitelné například jen v
jednomu programu, programovacím jazyku. Proto zkušení manažeři volí flexibilní členy týmu, kteří se
dokáží rychle adaptovat na změny a rozšiřovat své kompetence.
Díky tomu jsou moderní společnosti schopné zaměstnat, podporovat a udržovat nejlepší odborníky.
Takové subjekty si zajistí trvalý přístup k profesionálům nabídkou atraktivních pracovních podmínek a
promyšlené organizační struktury. Ta je založena nejen na IT schopnostech, ale také na mezilidských
dovednostech. To umožňuje zaměstnancům pružně se rozvíjet v oblasti nových technologií uvnitř
společnosti.

TECHNOLOGICKÝ TREND Č. 5 – DECENTRALIZACE ARCHITEKTURY A EKOSYSTÉMŮ, to je technologie
blockchainu
Blockchain je seznam záznamů propojených pomocí kryptografie, který se používá v aplikacích,
busuiness modelech, systémech, IT architektuře, dodavatelském řetězci a kybernetické bezpečnosti.
Systémy založené na této technologii se staly klíčovými při vytváření a monetizaci digitálních aktiv.
Jsou také používány k budování digitální důvěry.
Zvýšené povědomí o potenciálu této technologie vychází z celkového pochopení její role při
posilování důvěryhodnosti. Toto řešení přináší neocenitelné výhody rostoucí skupině podniků.

TECHNOLOGICKÝ TREND Č. 6 – MODERNIZACE SYSTÉMU, jak mainframe získává na síle
Vzhledem k rychle se měnícím technologiím již není výhodné zbavovat se zastaralých a málo
používaných systémů. Proto se společnosti snaží je modernizovat a kombinovat s novými
technologiemi.
Technologie mainframe je zárukou podpory stávajícího softwaru po několik desetiletí. Díky tomu
umožňuje provoz některých IT řešení, která pocházejí z minulého století.
Velká skupina podniků se domnívá, že nezpochybnitelné výhody technologie mainframe nelze
přeceňovat. Samostatné servery mainframe se ukazují jako nejefektivnější na trhu. Navíc zajišťují
flexibilní škálovatelnost, vysokou dostupnost (HA) a nepřetržitý provoz v případě závažných poruch
(DR).

Jak je patrné, současné technologické trendy kladou velký důraz na automatizaci a integraci systémů
na jedné straně a bezpečnost na straně druhé. Výsledkem je, že se zdá výhodné je dlouhodobě
následovat.

 

Autor: Monika Serafin – Service Delivery Manager

Source:

https://www.rp.pl/analizy-rzeczpospolitej/art37619441-technologiczne-trendy-na-2023-r

https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/technology/articles/trendy-technologiczne-tech-trends-raport.html

https://www.computerworld.pl/news/10-trendow-technologicznych-na-2023-r-prognoza-Gartnera,441848.html