Díl 2. Příběh jistého razítka neboli PDF vonící pečetidlem.

Dnes bych chtěl popsat, jak ve 21. století dokážeme „virtuálně razítkovat“. Počátky razítkování sahají až do starodávných časů. V antickém Řecku a Římě se razítka používala k zajištění korespondence
a k potvrzení autenticity závěti. V průběhu století se tento postup jakož i metoda používání razítka vyvíjely. A stejně jako název mého oblíbeného filmu Diamanty jsou věčné, lze obdobně povědět, že podobně je to i s razítky.

Chtěl bych Vám spolu s Kamilem vyprávět o jedné z našich automatizací, kterou je STAMPER:

Názor experta:

Soubory ve formátu PDF ovládly svět digitálních dokumentů a každý, kdo má alespoň minimální kontakt s počítačem se s nimi určitě setkal. „Pédéefka“ se díky svým přednostem stala převládajícím formátem souborů, pomocí kterých publikujeme textové i grafické informace pro širší okruh odběratelů. Tyto soubory jsou rovněž velmi často používány v rámci firemních a korporátních procesů, v nichž jsou publikovány dokumenty, ceníky, brožurky a mnoho jiných formátů.

Charakteristickou vlastností „pédéefek“ je omezená možnost jejich editace, což je na jedné straně jejich výhoda, protože soubory tak mají svůj již určený formát nezávisle na programu, v němž je otevíráme, ale někdy je to i vada, např. tehdy, pokud chceme obsah souboru PDF rychle editovat anebo něco dopsat. Nejpopulárnější programy pracující s tímto druhem souborů buď takové funkce nemají anebo jimi disponují ve velmi omezené míře.

Naštěstí Adobe Systems již v roce 1996 vyvinul řešení, které aspoň částečně vychází vstříc našim potřebám. Soubory s rozšířením FDF, které jsou obyčejnými textovými soubory, lze importovat do PDF, a takto lze vytvořit dodatečnou snadno editovatelnou vrstvu objektů.

V XELTO DIGITAL jsme udělali ještě jeden krok navíc a připravili jsme řešení spojující robotiku
a možnosti, které nám poskytuje formát FDF. Vyvinuli jsme produkt s názvem STAMPER. Jde o nástroj sloužící razítkování „pédéefek“, který může fungovat samostatně nebo může být zahrnut do širšího procesu, během něhož bychom chtěli, aby zpracovávané PDF byly příslušným způsobem označené. Razítka vytvořená STAMPEREM se vyznačují velkou pružností. Kromě obsahu lze libovolně editovat ohraničení, pozadí, orientaci a mnoho dalších prvků.

Díky našemu řešení můžete doplnit dodatečné informace před vytištěním faktury, nebo označit již zpracované dokumenty příslušným dovětkem. Využití STAMPERU během automatizace kancelářských procesů Vám dává nové možnosti a způsobí to, že soubory lze konečně označit čitelným způsobem.

Autor: Kamil Gawlista – RPA Developer