Díl 13. SAP – a nic dalšího není třeba dodávat.

První sezóna série o mých dobrodružstvích právě skončila. Rád bych tedy krátce shrnul, co se za posledních pár měsíců událo. Pokud jste kráčeli po mých stopách, pak dobře víte, že jsem se z obyčejného robota proměnil v docela avantgardního Eda Robotowského. Už nějakou dobu nosím oblek, vystupuji bezvadně, rád poznávám nové lidi a připojuji se k týmům našich klientů. Na konci první sezóny vám prozradím tajemství. V týmu XELTO DIGITAL jsem Ed, ale po automatizaci procesů a přijetí do týmů našich klientů od nich dostanu nové jméno a s každým z týmů se pouštím do nových, ještě zajímavějších dobrodružství. Pokud jste zvědaví na jména, která jsem zatím dostal, včetně těch ženských, pak sledujte druhou sezónu. Mezitím se ještě naposledy v letošní sezóně dozvíme o mém a Kamilově názoru na způsoby automatizace procesů v systému SAP ERP.

Jak to vidí expert:

ERP systémy jsou běžnou součástí velkých výrobních společností, se kterými se setkáváme v kontextu automatizace většiny procesů. ERP systémy sledují obchodní zdroje, jako jsou hotovost, suroviny nebo výrobní kapacity a stav obchodních závazků, například objednávky, nákup a mzdy. Aplikace tvořící systém sdílejí tato data a vytvářejí integrovaný a neustále aktualizovaný pohled na základní obchodní procesy s využitím sdílených databází určených k jejich správě.

Jako průkopník a lídr na trhu ve vytváření takového softwaru byl a stále je SAP. Při správné implementaci se systém SAP ERP vyznačuje vysoce rozvinutým výkonem a stabilitou, což z něj dělá dobrý základ pro automatizaci. Stačí říci, že samotný systém je navržen tak, aby umožňoval automatizaci některých akcí: má vestavěný registr maker, která lze použít i v našich robotech, ale k tomu se vrátím později.

POZNÁMKA: Je třeba mít na paměti, že abychom mohli využívat všechny výhody automatizace, musíme ji nejprve aktivovat na serveru. To se děje u transakce RZ10, kde musíme upravit příslušné parametry.

Nesporným přínosem automatizace systému SAP ERP je široká škála metod dostupných pro automatizaci. Roboti vytvoření pomocí UiPath mohou čerpat z celé databáze univerzálních akcí, které obvykle bez problémů komunikují s rozhraním SAP a vytvářejí velmi stabilní a jednoznačné selektory.

Kromě výchozích akcí UiPath navíc připravil sadu věnovanou pouze SAP. Jedná se o ty nejčastější, jako je přihlášení do systému, výzva k relevantním transakcím nebo přečtení aktuální zprávy na stavovém řádku. Práci na automatizaci zefektivňují a nemusíme trávit čas programováním všech akcí od nuly.

Další metodou, kterou jsem již zmínil, je záznam skriptů pomocí registru maker v SAP a jejich vyvolání pomocí kódu. Můžeme tak provádět akce, které nelze provádět v době, kdy rozhraní používáme standardním způsobem (např. kontrola více sloupců v tabulce najednou), nebo je můžeme provádět efektivněji. Může se také jednat o jakési řešení, kdy základní úkony neplní svůj účel, ale to se nestává příliš často.

Stručně řečeno: procesy podporované systémem SAP ERP se po splnění několika podmínek velmi dobře hodí pro automatizace. Způsob, jakým aplikace pracuje s UiPath a její stabilita nám umožnují domnívat se, že takto automatizované procesy nezpůsobí žádné problémy při používání a nebudou vyžadovat velké náklady na údržbu.

Author: Kamil Ga؜wl؜ista – RPA Developer

Foto: Freepik