Díl 4. ODBC – Musí být obrovské množství dat vždy jen přítěž?

Už umím být nejen užitečný ale i zdvořilý – jsem už náležitě připraven, abych mohl pro Vás lidským způsobem automatizovat spoustu business procesů. Jak jistě dobře víte, firmy používají mnoho programů, pracují se starými systémy a zpracovávají obrovské množství dat, kterých je s každým dnem stále více.  Jednoho dne jsme se s Tomášem pustili do debaty na téma ODBC. Tyto naše rozhovory mě baví – oba máme za to, že nemožné prostě neexistuje:

 Jak to vidí expert:

 Práce s daty je neodmyslitelným prvkem mnoha procesů. Machine Learning, Data Science, a také RPA musí velmi často pracovat se složitými soubory dat s tisíci zápisy.  V každém z těchto případů je správnost údajů velmi důležitá, ovšem lidský faktor je bohužel velmi náchylný k chybám. S těmito problémy se však dokážeme vypořádat mnoha způsoby.

Během automatizace se často potýkáme se složitými procesy, které zpracovávají velké množství dat, což může celý proces v některé z jeho fází zastavit. Toto pak může vést k menší či větší ztrátě času. Skvělým řešením je použít k ověření dat databáze automatizovaných aplikací. Aplikace mají často vestavěné možnosti ověření vstupního pole, a díky přístupu, který k nim máme, můžeme už v počátečním stádiu eliminovat některé chyby ovlivňující procesy.

V tomto ohledu je velmi užitečný balíček UiPath.Database.Activities, díky kterému můžeme vytvořit spojení s databází s využitím rozhraní ODBC, a následně tak pracovat s daty v režimu read a write. Jako jednoduchý příklad můžeme uvést procesy běžící v systému ERP JD Edwards, kde automatizace často potřebují vytvoření nových záznamů (obvykle prostřednictvím navzájem propojených programů). Je nutné podotknout, že jde o systém, který je méně vhodný pro automatizaci, což znamená, že některé úkony lze urychlit jen v omezené míře. Každá úspora času je pro nás důležitá a vyloučení chybných úkonů v počátečních fázích je tedy více než žádoucí. V rámci tohoto systému můžeme vstupní data zadaná do jedné z aplikací ověřovat hned na začátku. Lze také zkontrolovat, zda uživatelem určená data ve zdrojových tabulkách uchovávajících možné hodnoty pro daná pole skutečně existují.

Díky výše uvedeným operacím můžeme velmi rychle zrušit celá chybná zadání, bez nutnosti vyhledávání všech jednotlivých chyb během zpracovávání úkolů v systému JDE, čímž pro uživatele získáme cenný čas. To je výhoda zejména pro procesy s vysokou prioritou a velkou mírou složitosti.  Informování uživatele, že jeho zadání obsahuje chyby ještě před vlastním zpracováním dat, snižuje počet nutných zásahů, které nás pak mohou ve výsledku připravit o celkový čas.

Jak robot obsluhuje celé rozhraní, může být pro uživatele zajímavá podívaná. Ovšem je dobré udělat vše pro zlepšení bezpečnosti, spolehlivosti a účinnosti robota (např. použít rozhraní API). Proto také doporučujeme spolupráci robotů s databázemi, aby se tak zlepšila produktivita a v důsledku rovněž i spokojenost koncových uživatelů.

Autor: Tomasz Sioła – RPA Developer

Foto: iStock