WALSTEAD – Generování bankovních plateb

Situace

Jako pilotní proces automatizace si klient vybral přípravu finančních balíčků. S ohledem na složitost tohoto procesu doufal, že díky implementaci robotizace získá velké časové úspory. Příprava finančních balíčků totiž vyžadovala, aby zaměstnanci z různých oddělení v rozdílných časových intervalech procesu dokument podepsali a také ověřili rozsáhlé množství dat.

Řešení

Automatizace je zaměřena na přípravu platebních souborů před jejich odesláním do banky.

  • Robot přijímá objednávky přes e-mail a ověřuje jejich správnost.
  • Po přihlášení do systému robot generuje platební balíčky a začne je zpracovávat. V každé fázi zpracování používá rozdílné nástroje.
  • Dále používá externí systém OCR k ověření faktur, přihlásí se na stránky White List Polského Ministerstva financí a využívá soubory Excel k vytváření podrobných finálních zpráv.
  • Výsledkem automatizace jsou ověřené a schválené soubory, připravené k odeslání do banky.

Jak může RPA pomoci vaší organizaci?​