Zpracování denních reportů, nikdy nebylo jednodušší

stažený soubor (11)

Situace

V Gorenje je každý den ráno je nutné vytvořit reporty, které zohledňují denní tržby a stav skladu.

Jak vypadal původní proces?

  • Každé ráno jedna z kolegyň z oddělení k controllingu, se přihlásila na vzdálenou plochu, kde spustila ERP systém a dva předpřipravené excelové reporty, které mají za úkol aktualizovat data ohledně tržeb a skladu
  • Než mohla být data v každém excelu aktualizována bylo vždy nutné zkontrolovat několik parametrů
  • Po spuštění aktualizací bylo nutné provézt další kontrolu, zda data za předchozí den byla nahrána do ERP systému a byla tak i skutečně aktualizována v daném excelu
  • Jestliže vše bylo v pořádku, udělala několik screenshotů, které vložila do emailu, a spolu s reporty je odeslala manažerovi
  • Tato práce trvala každý den okolo 20 minut.

Řešení

Díky automatizaci procesu se minimalizovala manuální práce a uživatelky se nemusí se strachovat, že by zapomněli oba reporty každé ráno poslat:

  • Robot běží každý den v 6 hodin ráno.
  • Na vzdálené ploše se robot zaloguje do ERP systému, otevře oba excelové reporty, zkontroluje periodu a několik dalších parametrů , když je vše v pořádku spouští aktualizace.
  • Jakmile vše doběhne, zkontroluje výsledky s těmi z předešlého dne a zjistí tak, zda data byla aktualizována.
  • Jestliže, zjistí, že některý parametr nesedí nebo něco nebylo správně zpracováno, pomocí emailu ihned kontaktuje kontrolního uživatele o tom co se stalo.
  • Naopak, jestliže vše proběhlo bez problému udělá screenshoty, otevře Outlook, vytvoří email, přidá do příloh screenshoty a oba excely a odešle ho danému manažerovi.

Jak může RPA pomoci vaší organizaci?​