Jak RPA vylepšilo mzdový systém v Pytloun Hotels

Blue Minimalist Quotes LinkedIn Post (5)

Situace

Počítání mezd v Pytloun Hotels byl zdlouhavý proces, který přinášel riziko velkého
množství chyb, u nichž hrozilo, že nebudou podchyceny.

Jak vypadal původní systém?

  • Každý hotelový manažer musel manuálně vyplnit počet odpracovaných hodin a dny dovolené každého  zaměstnance, včetně rozdělených směn, které se vypočítávaly odlišně.
  • Personální oddělení muselo ručně zkontrolovat a vložit všechna data do dvou přednastavených Excel tabulek, aby mohlo správně spočítat platy, bonusy a dovolené.
  • Tato práce trvala 2-3 dny.
  • Když platy konečně vypočítali, museli převést data do mzdového ERP systému POHODA.

Řešení

Díky automatizaci procesu se minimalizovala manuální práce, zredukovaly se chyby a
firma ušetřila kolem dvou až tří dnů práce:

  • Robot běží jednou měsíčně v noci a kontroluje všechny rozpisy směn ve všech hotelech.
  • Podle jména zaměstnance robot najde správný rozpis směn, zkontroluje počet odpracovaných hodin, zachytí rozdělené směny a dny dovolené a seřadí je do správných sloupců v obou přednastavených Excel tabulkách.
  • Pokud se směna zaměstnance změnila, odchylka se zaznamená a odpracované hodiny se vypočítávají  odpovídajícím způsobem.
  • V další fázi projektu plánujeme přidat další funkci, kde robot otevře ERP systém POHODA a vloží do něj výpočty všech mezd.
  • Ráno personální oddělení dorazí k již vyplněným datům v ERP systému POHODA. Teď už stačí jen zkontrolovat, zda jsou dokumenty správně zpracovány, a začít s mzdovým procesem.

Jak může RPA pomoci vaší organizaci?​